ارزش مرزبانی : جغرافیا و امنیت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: آقابابایی، حسین؛

آموزه های حقوق کیفری بهار 1389

چکیده:

با وجود بحثهای مربوط به جهانی شدن،که به‌طور طبیعی باید از اهمیت‌ سرزمین و مرزهای جغرافیایی در مناسبات دهکدهء جهانی می‌کاست،جهانی‌ شدن برخی مسایل از جمله تروریسم،قاچاق مواد مخدر،قاچاق انسان و سایر جرایم سازمان یافته،توجه به سرزمین و قلمرو سرزمینی را برخلاف انتظار افزایش داده است.در دیدگاههای اسلامی با وجود نگاه ایدئولوژیک به مرز و سرزمین،مرزبانی دارای اهمیت و ارزش زیادی است.قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ایران در اصول متعدد خود به تمامیت ارضی و قلمرو سرزمینی اشاره‌ نموده و ضمن احترام به حق حاکمیت کشورهای دیگر،حفاظت از تمامیت‌ سرزمینی را در ردیف وظایف مهم رئیس جمهور و تغییر خطوط مرزی را ممنوع و در شرایط ضروری تابع تشریفات خاصی می‌داند.گفتمان امنیت ملی در دوران تثبیت جمهوری اسلامی،بر توجه به سرزمین و قلمرو انجام‌ اقدامات قانونی و اجرایی گسترده در مراقبت از مرزها بوده است.با وجود این‌ که مراقبت فیزیکی از مرز و عدم ریشه‌یابی ناامنیهای جهانی و منقطه‌ای‌ امنیت‌ساز نیست،مراقبتهای مرزی،همزمان با بررسی مشکلات مرزنشینان و تعامل سیاسی،اقتصادی و فرهنگی با همسایگان و سایر عوامل تأثیرگذار، راهکار پیش روست.خلاصه ماشینی:

“اسلامی ایران در اصول متعدد خود به تمامیت ارضی و قلمرو سرزمینی اشاره‌ و یا به صورت موردی برای حفظ امنیت مرزها و قلمرو سرزمینی کشورهای خود اساسی جمهوری اسلامی و گفتمان امنیت ملی در ایران بر آرمان‌گرایی اسلامی‌ مبتنی است یا با واقع‌گرایی در گفتمان امنیت ملی،بر حفظ تمامیت ارضی و قلمرو متون دینی از این کلمه برای بیان اهمیت حفظ و حراست از مرزهای اسلام استفاده‌ فیزیکی دولت اسلامی و احترام به حاکمیت و سرزمین دیگران است اشاره گردیده‌ عقیدتی بودن مرزهای دار الاسلام،عدم تفکیک سرزمینی در قلمرو اسلامی است و رهبری امام خمینی نشان دهندهء این امر است که ایشان به ایجاد یک دولت اسلامی‌ وظایف غیر قابل تردید حاکم اسلامی حفظ مرزها و ثغور اسلام بوده است. توجه به اینکه مسلم است در دوران ایشان کسانی به عنوان حاکم اسلامی زمام امور جمهوری اسلامی بر اهمیت مرزهای سرزمینی و جغرافیای ملی تأکید گردیده است، امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایهء ائتلاف و اتحاد ملل‌ جمله عدم احترام به مرزهای سرزمینی و حاکمیت ملی کشورهای پیرامونی است. اسلامی به عنوان میثاق ملی استوار گردیده و اتفاقا رئیس جمهور قانونا مسئول حفظ و حراست این بنیانهای اساسی و از جملهء آنها تمامیت ارضی کشور است‌ تمامیت ارضی کشور از اهداف ایجاد شورای عالی امنیت ملی ذکر شده است. شده،هدف از این کار را توان دفاع از کشور و نظام جمهوری اسلامی ذکر نموده است. مداخله در کشور و تجاوز به قلمرو سرزمینی ایران بوده است علاوه بر این براساس‌”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code