رویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار آن

نویسنده: ابراهیمی، شهرام؛

آموزه های حقوق کیفری تابستان 1388

چکیده:

مردم در پاسخ به اینپوسش که پرداشتی: از پیشگبری دارند؟؛ بیان می‌دارند که این مفهوم آنچنان از وضوح برخورداز است که حتی نباز به تحقیق برای بافتن تعربف از آن احساس نمی‌شود. اغلب نیز پیشگیری را مفهوم مقابل سرکوبی می‌دانند. با وجود این» وقتی ادیبات قابل توجه مربوط به پیشگیری را بررسی می کنیم» به سرعت ملاحظه می کنیم که مفهوم اپیشگیری؛ چندان هم روشن و آشکار نمی باشد. در واقع به تعداد نویسند گانی که در پی تعربف اپن مفهوم بوآمده‌انده تعربف وجود دارد. اگر از تفاوتهای فرعی بگذریم و تفاوتهای اساسی را ملاک قرار دهیم» می‌توان در نوشته‌های اختصاص پافته به پیشگیری از مژهکان دو جهت کیری کلی را ملاحظه کرد: رویکرد مسج که هر اقدامی؛ در زمبنة مبارژه با بژهکاری» حتی پاسخهای کیفشری (ضمانت اجراهای کیفشری) و جبران سارت از پزهدیدگان را پبشگیرله محسوب می کند. در روبگره مضبق پیشگیری عبسارت است از شیوه‌هایی غپر قهرآمیز که دولت جهت مهار بزهگاری, از طربق حذف با محدودسازی عوامل جرم‌زا و نیز از طربق مدیربت مناسب عوامل محیط فیزبکی و اجتماعی که فرصتهای مناسب ارتگاب جرم را فراهم می کنده به کار می گیرد. در اپن مقاله به بررسی اپن دو روبکرد می پردازیم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code