توثیق بیمه نامه

نویسنده: خدا بخشی، عبدالله؛

آموزه های حقوق کیفری تابستان 1388

چکیده:

حوادث رانند گی همواره مشکل‌ساز انست» چنه یرای زیان‌دینده و چه برای مرتکب و زپان‌زننده. راهکارهای قانونی نیز گاه براین مشکلات می‌افزاید و گاه موجب تبعپض می‌شود. پکی از راهگارهای مطلوب کاستن از این دشوار بها اقدام قانون اصلاح بیمة اجباری مسئولیت صدنی دارندگان وسایل نقلیة موتوری ژمینی در مقابل غشخص ثالث ۱۳۷۸ است که وئیقه گذاشن بیمه‌نامه و استفاده از طرفبت اطمینان نهاد مه را پپش‌بشی کرده است. بررسی راهکار اجرایی کردن مادة ۲۱ قانون فوق وجهة همت این مقاله است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code