سیاست جنایی در ترازوی علم و دین

نویسنده: ابراهیمی، ابراهیم؛ ابراهیمی، جواد؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1391

چکیده:

تغییرات شرایط زمانی و مکانی همراه با تمام ملزومات آن، اعم از پیشرفت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعة دینی ایران، شکل‌دهی به یک سیاست جنایی منسجم را در گسترة اجتماع انکارناپذیر نموده است. با توجه به جامعة اسلامی ایران وجود یک سیاست جنایی که هم منطبق با آرا و عقاید مردم و نظام حاکم باشد و هم از روش‌های علمی دور نماند، ضروری به نظر می‌رسد. لذا در پی بررسی سیاست جنایی علمی و دینی و بیان ویژگی‌های هر یک، رابطة علم و دین و تعامل و تعارض و اولویت‌بندی بین آنها، در نهایت یک سیاست جنایی مبتنی بر قطع و یقین که در جامعة دینی قابل اجرا باشد و پذیرش و اقبال عمومی را در پی داشته باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین سیاست جنایی دینی وجه دیگر سیاست جنایی علمی است.خلاصه ماشینی:

“پیشرفت بشری در عرصة صنعت و اقتصاد به دنبال خود، بزه و انحراف را ایجاد خواهد کرد و در نهایت جرایمی را می‌آفریند که در سده‌های گذشته اصلا مورد ابتلای بشر نبوده است تا لازم باشد در مورد آن‌ها حکمی صادر شود، هرچند ممکن است از نظر شرعی نزد خداوند متعال دارای حکم باشد، اما به دست بشر امروز نرسیده است؛ برای مثال با اختراع رایانه به تدریج جرایم رایانه‌ای شکل گرفت و گسترده شد تا جایی که دولت‌ها در تمامی کشورها برای مقابله با آن در تمامی مراحل سیاست جنایی اعم از تقنین، اجرا و قضا مجبور به برنامه‌ریزی شدند؛ برنامه‌هایی که اگر از غیر قواعد علمی پیروی کنند احتمال خطای بیشتری در آن‌ها وجود دارد؛ هرچند نمی‌توان به این قواعد مهر تأیید کلی زد، اما حداقل منطبق‌ترین ابزار در برابر جرایم امروزی می‌باشند. همچنین با توجه به فرهنگ حاکم در جامعة اسلامی نیاز است، علاوه بر جنبه‌های علمی سیاست جنایی، جنبة ارزش‌مداری و هنجارمند قوانین نیز در راستای ایجاد امنیت معنوی و اعتقادی در کنار امنیت ظاهری رعایت شود؛ زیرا سیاست جنایی اسلام نه‌تنها از واقعیات روز به دور نیست و در مورد این واقعیات که متناسب با مقتضیات زمان و مکان ایجاد می‌شود، سکوت نکرده است، بلکه خود، راه را به آیندگان به طرق مختلف از جمله میدان‌های آزاد حقوقی، احکام حکومتی، تغییر موضوع احکام، اجتهاد مستمر و…”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code