نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان یافته

نویسنده: میرکمالی، سیدعلیرضا؛ عباس زاده امیرآبادی، احسان؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1393

چکیده:

امروزه در حقوق کیفری، با توجه به ارتباط بیش از پیش کشورها و ارتباطات فرامرزی و از میان رفتن مرزها، مبارزه با جرایم سازمان یافته از جایگاه خاصی برخوردار شده است. اهمیت این دسته از جرایم به جهت آسیبهای جدی است که به امنیت و نظم عمومی کشورها و حیات و سلامت افراد جامعه وارد میکنند. لذا پیشگیری از اینگونه جرایم توجه بیشتر جرم شناسان را به خود معطوف کرده است. اسناد هویتی به دلیل اطلاعاتی که در خصوص مشخصات فیزیکی و اعتباری اشخاص ارائه می کنند؛ ابزار مناسبی برای پیشگیری از جرایم سازمان یافته محسوب می شوند. این اسناد علاوه بر خطر افزایی، ارتکاب جرایم مذکور را نیز دشوار می سازند. افزایش ضریب ایمنی دراسناد هویتی، بزهکاران را نسبت به ساخت اسناد جعلی مایوس و ناتوان می کند. در این مقاله پس از تعریف اسناد هویتی، بیان مفهوم و ویژگی های جرایم سازمان یافته و تبیین مفهوم پیشگیری (1)، ابتدا نقش اسناد هویتی در پیشگیری کنشی (2) و سپس نقش این گونه اسناد در پیشگیری واکنشی (3) از جرایم سازمان یافته بررسی و تحلیل می گردد.خلاصه ماشینی:

“البته باز هم این سؤال مطرح می‌گردد که چرا تشدید مجازات جرم جعل به نحو کلی و اولی، مطابق قواعد عمومی، به تشخیص قاضی واگذار شده، ولی در مورد تکرار جعل به نحو جزئی و ثانوی، میزان تشدید به صراحت در قانون پیش‌بینی شده است؟ در مجموع اقدام قانون‌گذار در پیش‌بینی مادۀ 10 «قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» را می‌توان گامی در راستای تقویت پیشگیری واکنشی و حذف زمینه‌های ارتکاب جرایم سازمان‌یافته تلقی نمود؛ زیرا در این ماده علاوه بر اعلام ممنوعیت جعل شناسنامه و احالۀ مجازات آن به احکام مربوط به جعل اسناد رسمی، صرف تخدیش شناسنامه، علی‌رغم فقدان قصد تقلب یا اضرار نیز جرم‌انگاری شده است. <H2>Table of contents</H2> Researches: Differential Pre-Trial Detention of Ill People in Criminal Procedure Regulations of Iran (1378 & 1392)/ Muhammad Ashuri & Muhammad Reza Rahmat 3 The Analysis of Pyramid Schemes from the Perspective of Private Criminal Law and Comparing it with Network Marketing Hussein Mir Muhammad Sadeqi & Muhammad Bagher Grayeli 27 Economic Analysis of Criminal Law with respect to Theories Appropriate to Legal Pragmatism/ Abulfath Khaleghi & Seyyed Hamid Shahcheragh 53 The Cultural Criminology Approach to the Changing Patterns of Drug Use amongst the Young/ Muhammad Farajiha & Farhad Allahverdi 83 The Criminological Survey of Article 38 of the Islamic Penal Code of Iran (1392) Amir Hassan Niazpour 107 The Decriminalization of Vagrancy and Begging Crimes (Offenses) Esmaeil Haditabar & Adel Alipour 127 The Situational Prevention Strategies of Cybercrime Hamid Bahrehmand & Hussein Muhammad Kourehpaz & Ehsan Salimi 147 The Role of the Identity Documents in the Prevention of Organized Crimes Seyyed Alireza Mir Kamali & Ehsan Abbaszadeh Amirabadi 177 Translation of Abstracts: Arabic Translation/ Muhammad Salami 203 English Translation/ Ali Borhanzehi 218”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code