ماده 293 قانون تجارت

ماده 293 : اعتراض درمواردذيل بعمل مي آيد –
1 – درموردنكول.
2 – درموردامتناع ازقبول يانكول.
3 – درموردعدم تاديه.
اعتراض نامه بايددريك نسخه تنظيم وبموجب امرمحكمه بدايت به توسط ماموراجراءبه محل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود –
1 – محال عليه.
2 – اشخاصي كه دربرات براي تاديه وجدعندالاقتضاءمعين شده اند.
3 – شخص ثالثي كه برات راقبول كرده است.
اگردرمحلي كه اعتراض بعمل مي آيدمحكمه بدايت نباشدوظايف اوبا رعايت ترتيب بعهده امين صلح يارئيس ثبت اسنادياحاكم محل خواهدبود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code