بررسی حقوق اقلیت های دینی و نژادی در حکومت پیامبر اسلام(ص)

نویسنده: منصوری، فرنگیس؛

اندیشمندان حقوق زمستان 1392

چکیده:

حقوق اقلیت ها از موضوعات مهم جامعه بین المللی و یکی از دغدغه های مهم در گفتمان عدالت حقوقی است . اقلیت ها در هر نظام حقوقی از حقوقی برخوردارند که این حقوق می تواند در ارزیابی آن نظام حقوقی معیار و محک سنجش قرار گیرد . در دین اسلام نیز رعایت حقوق اقلیت ها بویژه اقلیت های دینی مورد توجه قرار گرفته است . بحث اصلی در این مقاله این است که در حکومت پیامبر اسلا م (ص) چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت ها ی دینی و نژادی در نظر گرفته شده است و گستره این حقوق تا کجاست؟ آنچه مسلم است این است که پیامبر (ص) در سیره و رفتار خویش بخوبی احترام به حقوق اقلیت ها را به اجرا گذاشته است . این حسن سلوک و رفتار احترام آمیز در ارتباط با همه اقلیت های دینی و نژادی به خوبی تحقق یافته عقد » است. تا جایی که پیامبر (ص) با برخی ازاین اقلیت ها پیمانی تحت عنوان منعقد ساخته که براساس آن اقلیت ها تعهداتی را نسبت به دولت اسلامی « ذمه می پذیرند و در مقابل دولت اسلامی هم حقوق و اختیاراتی همچون برقر اری امنیت، تامین آزادی دینی و انجام مراسم مذهبی ، انتخاب مسکن و شغل و غیره را برای آنان برسمیت شناخته است.خلاصه ماشینی:

“تا جایی که پیامبر (ص ) با برخی ازاین اقلیت ها پیمانی تحت عنوان «عقد ذمه » منعقد ساخته که براساس آن اقلیت ها تعهداتی را نسبت به دولت اسـلامی می پذیرند و در مقابل دولت اسلامی هم حقوق و اختیاراتی همچـون برقـراری امنیت ، تأمین آزادی دینی و انجام مراسم مذهبی ، انتخاب مسکن و شغل و غیره را برای آنان برسمیت شناخته است . (اصغری آقا مشهدی ، ١٣٨٩، ص ١٢) بنابراین اقلیت ها همواره در قلمـرو اسـلامی بـا اسـتفاده از جمیـع امکانـات و مقدورات اجتماعی زندگانی میکنند و حتی چنانچه از کتب تاریخی و فقهی بر مـی آیـد پیامبر اسلام (ص ) با گروههایی از آنان قراردادی تحـت عنـوان « عقـد ذمـه » در بـاب حمایت از ایشان منعقد نموده است روی این اصل ، اسـلام بـا مخالفـان عقیـده و دیـن اسلام مخالفتی ندارد چون افراد بشر بندگان خداوند هستند و اگر کـسی اسـلام نیـاورد لزومی ندارد با او قطع ارتباط شود زیرا اسلام مکتب صلح و دوستی است ، پـس چـون شارع مقدس نتوانسته است این موضـوع اساسـی و مهـم را نادیـده بگیـرد، از ایـن رو قوانین و مقرراتی را از نظر روابط آنان با دولت اسـلامی و نیـز بـا هـم کیـشان خـود و اختیاراتی که می توانند داشته باشند، وضع نموده تا آنها بتوانند با آرامش و امنیت در پناه دولت اسلامی زندگی کنند.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code