رعایت اصول عادلانه دادرسی در داوری تجاری بین المللی

نویسنده: گنجی پور، مرتضی؛

اندیشمندان حقوق زمستان 1392

چکیده:

داوری یکی از ر وش هایی است که هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل برای حل و فصل اختلافات مورد استفاده قرار می گیرد در تجارت بین الملل هم طرفین طبق موافقت نامه داوری و یا شرط داوری اختلاف خود را از طریق داوری حل و فصل می کنند برای اینکه رسیدگی داورها عادلانه و منصفانه باشد یکسری اصول در دادرسی وجود دارد که داورها می توانند با تبعیت از این اصول رسیدگی منصفانه ای را انجام دهند اصولی مانند اصل بی طرفی، استقلال، انصاف و … که بعضا در خصوص عدم رعایت این اصول ضمانت اجراهایی نیز تعیین شده است به عنوان مثال در قانون داوری تجا ری بین المللی ایران عدم رعایت اصل بی طرفی باعث بطلان رای داور خواهد شد . در این مقاله سعی شده این اصول مورد بررسی قرار گیرد.خلاصه ماشینی:

“در دیوان های تجاری بین المللی نیز چه توافق صریحی در این زمینـه وجـود داشته باشد و یا نداشته باشد طرفین طبیعتا با نماینده یا وکیل یا هر دو نزد دیوان حاضر می شوند در اصل نقش وکیل با نماینده طرفین مجزا می باشد وکیل یک طرف ارائه دعوا را تحت نظر طرفی که از جانب او عمل می کند برعهده دارد در حالیکه نماینده مـسئول اداره کلی پرونده اصیل خود می باشد اما در برخی از پرونـده هـا تمـایز مشخـصی بـین وظایف نماینده و وکیل قائل نشده اند و به نظر می رسد امروزه تفکیک بین این دو دقیقا قابل رعایت نباشد و نماینده هم ممکن است همه یا بخشی از پرونده را ارائه دهد عمل نمایندگان در پرونده اصیل را متعهد خواهد کـرد در داوری هـای بـین المللـی بـرخلاف دادرسی های داخلی طرفین می توانند نماینده ، وکیل و یا مشاور حقوقی خود را از میـان افرادی که در سطح بین المللی اشتغال و تجربه خوبی دارند کنند و محـدودیتی در ایـن خصوص وجود ندارد برخی از قواعد داوری به طرفین به صراحت اجازه داده است که می توانند از نمایندگان غیرحقوقدان استفاده کنند مانند مـاده ٤ قواعـد داوری آنـسیترال ، ماده ١٢ قواعد داوری انجمن داوری آمریکا، ماده (٤)٢٢ قواعد داوری آی .”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code