ماده 1299 قانون مدنی

ماده 1299:دفتر تجارتی در موارد مفصلهي ذیل دلیل محسوب نمیشود: 1- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدي به دفتر داخل کردهان د یا دفتر تراشیدگی دارد؛2- وقتی که در دفتر بیترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛3- وقتی که بیاعتباري دفتر، سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code