ماده 1283 قانون مدنی

ماده 1283:اگر اقرار داراي دو جزء مختلفالاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند )مثل این که مدعیعلیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود (مطابق ماده 1334اقدام خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code