ماده 1278 قانون مدنی

ماده 1278:اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائممقام او نافذ است و در حق دیگري نافذ نیست مگر در موردي که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code