ماده 1254 قانون مدنی

ماده 1254:خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذينفع دیگري تقاضا نماید .تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزهاي که مولی علیه در آن جا سکونت دارد یا نمایندهي او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code