ماده 1250 قانون مدنی

ماده 1250:هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود محکمه به تقاضاي مدعی العموم موقتاً قیم دیگري براي ادارهي اموال مولی علیه معین خواهد کرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code