ماده 1246 قانون مدنی

ماده 1246:قیم میتواند براي انجام امر قیمومت، مطالبهي اجرت کند .میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت براي او حاصل میشود و محلی که قیم در آن جا اقامت دارد و میزان عایدي مولیعلیه تعیین میگردد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code