ماده 1243 قانون مدنی

ماده 1243:در صورت وجود موجبات موجه، دادستان میتواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به ادارهي اموال مولیعلیه بخواهد .تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است .هر گاه قیم براي تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل میشود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code