ماده 1237 قانون مدنی

ماده 1237:مدعی العموم یا نمایندهي او باید بعد از ملاحظهي صورت دارایی مولیعلیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولیعلیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که براي اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید .قیم نمیتواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی العموم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code