ماده 1236قانون مدنی

ماده 1236:قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولیعلیه صورت جامعی از کلیهي دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستانی که مولیعلیه در حوزهي آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نمایندهي او باید نسبت به میزان دارایی مولیعلیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code