ماده 1232 قانون مدنی

ماده 1232:با داشتن صلاحیت براي قیمومت، اقرباي محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code