ماده 1225 قانون مدنی

ماده 1225:همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمهي شرع براي او قیم معین گردید مدعیالعموم میتواند حجر آن را اعلان نماید .انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامی است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code