ماده 1224 قانون مدنی

ماده 1224:حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که براي آنها قیم معین نشده به عهدهي مدعیالعموم خواهد بود .طرز حفظ و نظارت مدعیالعموم به موجب نظامنامهي وزارت عدلیه معین خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code