ماده 1223 قانون مدنی

ماده 1223:در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد .در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع میکند تا نصب قیم شود .در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیلهي مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامهي دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد براي نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code