ماده 1219 قانون مدنی

ماده 1219:هر یک از ابوین مکلف است در مواردي که به موجب مادهي قبل باید براي اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزهي اقامت خود و یا به نمایندهي او اطلاع داده و از او تقاضا نماید که اقدام لازم براي نصب قیم به عمل آورد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code