ماده 1213 قانون مدنی

ماده 1213:مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازهي ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواري در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط بر آن که افاقهي او مسلم باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code