ماده 1206 قانون مدنی

ماده 1206:زوجه در هر حال میتواند براي نفقهي زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقهي مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه میتوانند مطالبه ي نفقه نمایند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code