ماده 1133 قانون مدنی

ماده 1133:مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنماید. تبصره :زن نیز میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد )1119( ،)1129 ()و 1130 (این قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نماید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code