ماده 1131 قانون مدنی

ماده 1131:خیار فسخ فوري است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط میشود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد .تشخیص مدتی که براي امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است. ماده 1132در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که براي طلاق مقرر است شرط نیست.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code