ماده 1123 قانون مدنی

ماده 1123:عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود: 1- قرن؛2- جذام؛3- برص؛- افضا؛5- زمینگیري؛6- نابینایی از هر دو چشم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code