ماده 1107 قانون مدنی

ماده 1107:نفقه عبارت است از همهي نیازهاي متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههاي درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطهي نقصان یا مرض.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code