ماده 1051 قانون مدنی

ماده 1051:حکم مذکور در مادهي فوق در موردي نیز جاري است که عقد از روي جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد .در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدي حاصل نمیشود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code