ماده 1047 قانون مدنی

ماده 1047نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه ي مصاهره ممنوع دائمی است: 1- بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنسبی و رضاعی؛2- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد؛3- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code