ماده 1032 قانون مدنی

ماده 1033: هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه، قرابت سببی با زوج یا زوجهي او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زنِ یک مرد اقرباي سببی درجهي اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقرباي سببی درجه دومآن زن خواهند بود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code