ماده 1024 قانون مدنی

ماده 1024:اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این میشود که همهي آنها در آن واحد مردهاند .مفاد این ماده مانع از اجراي مقررات مواد 873 و 874 جلد اول این قانون نخواهد بود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code