ماده 1012 قانون مدنی

ماده 1012ا:گر غایب مفقودالاثر براي ادارهي اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدي امور او را داشته باشد محکمه براي اداره اموال او یک نفر امین معین میکند و تقاضاي تعیین امین فقط از طرف مدعیالعموم و اشخاص ذينفع در این امر قبول میشود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code