ماده 997 قانون مدنی

ماده 997:هر کس باید داراي نام خانوادگی باشد .اتخاذ نامهاي مخصوصی که به موجب نظامنامهي ادارهي سجل احوال معین میشود، ممنوع است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code