ماده 979 قانون مدنی

ماده 979:اشخاصی که داراي شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند: 1- به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛2- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛3- فراري از خدمت نظامی نباشند؛4- در هیچ مملکتی به جنحهي مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند. در مورد فقرهي دوم این ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاك ایران است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code