ماده 972 قانون مدنی

ماده 972:احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازمالاجراي تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجراي آنها صادر شده باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code