ماده 970 قانون مدنی

ماده 970:مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی میتوانند به اجراي عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعهي دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد .در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code