ماده 918 قانون مدنی

ماده 918:اگر میت اخوهي ابوینی داشته باشد اخوهي ابی ارث نمیبرند .در صورت نبودن اخوهي ابوینی اخوهي ابی حصهي ارث آنها را میبرند .اخوهي ابوینی و اخوهي ابی هیچ کدام اخوهي امی را از ارث محروم نمیکنند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code