ماده 868 قانون مدنی

ماده 868:مالکیت ورثه نسبت به ترکهي متوفی مستقر نمیشود مگر پس از اداي حقوق و دیونی که به ترکهي میت تعلق گرفته.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code