ماده 573 قانون مدنی

ماده 573:شرکت اختیاري، یا در نتیجهي عقدي از عقود حاصل میشود یا در نتیجهي عمل شرکا از قبیل مزج اختیاري یا قبول مالی مشاعاً در ازاي عمل چند نفر و نحو این ها.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code