ماده 523 قانون مدنی

ماده 523:زمینی که مورد مزارعه است باید براي زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد )از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره (و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code