ماده 511 قانون مدنی

ماده 511:حیوانی که مورد اجاره است باید براي همان مقصودي استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی را که براي سواري اجاره داده شده است نمیتوان براي بارکشی استعمال نمود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code