ماده 500 قانون مدنی

ماده 500:در بیع شرط، مشتري میتواند مبیع را براي مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید به وسیلهي جعل خیار یا نحو آن، حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره تاحدي که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code