ماده قانون مدنی486

ماده 486:تعمیرات و کلیهي مخارجی که در عین مستأجره براي امکان انتفاع از آن لازم است به عهدهي مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاري باشد و همچنین است آلات و ادواتی که براي امکان انتفاع از عین مستأجره لازم میباشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code