ماده 364 قانون مدنی

ماده 364:در بیع خیاري، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضا خیار و در بیعی که قبض، شرط صحت است )مثل بیع صرف (انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code