ماده 354 قانون مدنی

ماده 354:ممکن است بیع از روي نمونه به عمل آید .در این صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتري خیار فسخ خواهد داشت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code