ماده 347 قانون مدنی

ماده 347:شخص کور میتواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیلهي کس دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید. مبحث سوم – در مبیع.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code