ماده 322 قانون مدنی

ماده 322:ابراي ذمهي یکی از غاص.بین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراي ذمهي دیگران از حصهي آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین، ابرا کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code