ماده 287 قانون مدني

ماده 287:نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که به واسطهي عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجهي اقاله، مالک میشود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code