ماده 264 قانون مدنی

ماده 264:تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: 1- به وسیلهي وفاي به عهد2- به وسیلهي اقاله3- به وسیلهي ابراء4- به وسیلهي تبدیل تعهد5- به وسیلهي تهاتر6- به وسیلهي مالکیت مافیالذمه.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code